• +31402405650
  • info@gaiarefashioned.com
  • Son en breugel

UPV Textiel wet

De UPV Textiel wet is ook wel de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) wetgeving in Nederland. Deze wetgeving is op dit moment nog niet van kracht, maar er is wel een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer en als dit wordt aangenomen, zal de wetgeving naar verwachting op 1 januari 2024 van kracht worden.

Kort gezegd: De UPV textiel wetgeving verplicht producenten en importeurs om verantwoordelijkheid te nemen voor het inzamelen en recyclen van hun producten na verkoop en gebruik. Het Besluit UPV Textiel is van toepassing op bedrijven die beroepsmatig consumenten- en bedrijfskleding, tafel-, bed- en huishoudlinnen voor het eerst op de Nederlandse markt brengen, inclusief textiel met gerecycled materiaal. 

De overheid heeft doelstellingen vastgesteld voor de recycling van producten op de Nederlandse markt. Tegen 2025 moet 50% van de afzet gerecycled of hergebruikt worden en deze doelstelling zal geleidelijk worden verhoogd tot 75% tegen 2030. Momenteel wordt ongeveer 35% van de producten hergebruikt of gerecycled.

Producenten moeten een plan indienen bij de overheid, bijdragen aan de financiering van de inzameling en recycling en rapporteren over de hoeveelheid en recycling van hun producten.

De vraag is niet of de transitie naar een circulaire economie zal versnellen, maar wanneer. Wanneer je nu stappen onderneemt, bereid je je voor op de toekomst. GAIA Refashioned ontzorgt hierbij en haalt al de afvalproducten op aan de deur, zodat jouw bedrijf zich kan blijven focussen op de kernactiviteiten.

Upv textiel wet informatie