• +31402405650
  • info@gaiarefashioned.com
  • Son en breugel
Blog
6th synthesis assessment report: IPCC March

6th synthesis assessment report: IPCC March

Zoals gedefinieerd in het Brundtland-rapport ‘Onze gemeenschappelijke toekomst’ in 1987 door de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling, verwijst duurzame ontwikkeling naar het voldoen aan de behoeften van het heden zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het begrip duurzaamheid is nauw verbonden met milieu-, sociale en economische stabiliteit. Het concept heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen, omdat mensen zich steeds bewuster worden van de negatieve impact van ongecontroleerde economische groei op het milieu en de maatschappij. Klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee we te maken hebben.

Klimaatverandering daarentegen is de belangrijkste bedreiging voor duurzame ontwikkeling. The Intergovernmental Panel on climate change (IPCC) is een door de Verenigde Naties opgericht orgaan dat in 1988 is opgericht om beleidsmakers te voorzien van wetenschappelijke informatie over klimaatverandering. Het primaire doel van het IPCC is om kennis en bevindingen over klimaatverandering te beoordelen en te herzien. Honderden wetenschappers en experts stellen zich vrijwillig beschikbaar om beleidsmakers te informeren over potentiële milieuen sociaaleconomische gevolgen en de opties voor aanpassing en mitigatie. Het IPCC brengt ongeveer elke 5 tot 7 jaar uitgebreide beoordelingsrapporten uit. Het IPCC bracht in oktober 2018 een speciaal rapport uit getiteld ‘opwarming van de aarde met 1,5 °C’, waarin een uitgebreide beoordeling werd gegeven van de wetenschappelijke, sociale en economische gevolgen van het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C in vergelijking met 2 °C of hoger. Het rapport concludeerde dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C snelle, verstrekkende veranderingen in alle aspecten zou vereisen. De gevolgen van het overschrijden van de 1,5 °C opwarming van de aarde zijn onder meer frequentere en ernstigere hittegolven, droogte, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden.

In maart 2023 heeft het IPCC zijn zesde synthesebeoordelingsrapport uitgebracht, wat een belangrijke input is voor experts en leiders om de voortgang te beoordelen om de wereldwijde opwarming van de aarde te beperken tot 1,5ᵒC. In het rapport staat dat de mondiale temperatuur nu ongeveer 1,1ᵒC is. De tijd dringt en de noodzaak om te stabiliseren is verplichtend.

Hieronder staan enkele belangrijke conclusies uit het synthese rapport:
1) Het is niet meer ver weg. Klimaatverandering is onmiskenbaar zichtbaar. Onze overmatige uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt een stijging van de mondiale temperatuur, wat resulteert in ernstige weersomstandigheden, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegels.

2) Er is geen tijd te verliezen. Om de mondiale temperatuur onder 1,5ᵒC te houden, moeten we onze koolstofemissie tegen 2030 met 45% verminderen en tegen 2050 netto nul bereiken.

3) Het effect is wereldwijd. Van zeer verwoestende bosbranden tot catastrofale overstromingen, de gevolgen van klimaatverandering worden wereldwijd gevoeld. Geen enkel land of gemeenschap is neutraal of immuun voor de gevolgen ervan.

4) Aanpassing is essentieel. Terwijl we werken aan het beperken van klimaatverandering, moeten we ook investeren in strategieën die gemeenschapsleden, bedrijven en overheidsinstanties omvatten door proactieve benaderingen te initiëren.

5) Samenwerking is essentieel. Het bestrijden van klimaatverandering vereist een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijven en individuen. We moeten samenwerken om innovatie te stimuleren, duurzame praktijken te implementeren en te pleiten voor beleid dat onze planeet beschermt.

De boodschap is luid en duidelijk, laten we allemaal samenwerken voor een duurzame toekomst.