• +31402405650
 • info@gaiarefashioned.com
 • Son en breugel
Blog
UPV Wet van kracht per 1 juli 2023

UPV Wet van kracht per 1 juli 2023

Op 21 april heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, aangekondigd dat de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel van kracht zal worden vanaf 1 juli 2023. Na de ingangsdatum hebben producenten en importeurs zes weken de tijd om aan de overheid te rapporteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat speelt de belangrijkste rol in Nederland door de veiligheid en duurzaamheid van de textielindustrie te waarborgen via de implementatie en handhaving van wetten en regels.

De UPV voor de textielindustrie is een van de besluiten in het beleidsprogramma voor Circulaire Textiel 2025, waarin de overheid streeft naar volledige circulariteit in de sector. Door producenten en importeurs verantwoordelijk te maken voor het beheer van het afval van hun producten, kan UPV hen stimuleren om een efficiënter en meer circulair productiesysteem te ontwikkelen. Een uitgebreide toelichting van deze wet is hier te vinden.

UPV kan de overgang naar een circulaire economie op verschillende manieren versnellen. Actieve stimulering door producenten kan bijvoorbeeld leiden tot:

 1. Duurzaam ontwerp
  Producten kunnen duurzamer ontworpen worden door producenten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het afval van hun producten, waardoor deze gemakkelijker te recyclen, repareren en hergebruiken zijn. Dit kan helpen om de hoeveelheid afval te verminderen en een meer circulair productiesysteem te bevorderen.
 2. Bevordering van hergebruik en recycling
  De UPV kan producenten en importeurs aanmoedigen om een efficiënter en meer circulair productiesysteem te ontwikkelen, wat het gebruik van maagdelijke grondstoffen kan verminderen en het hergebruik en de recycling van bestaande materialen kan bevorderen.
 3. Verplaatsing van afvalbeheerlast
  Door producenten en importeurs verantwoordelijk te maken voor het beheer van het afval dat wordt gegenereerd door hun producten, kan de UPV de last verplaatsen en de investering toewijzen aan andere ontwikkelingsgebieden om sociale en economische uitdagingen aan te pakken.
 4. Stimulering van samenwerking
  De UPV kan ook de samenwerking tussen producenten, recyclers en andere belanghebbenden in de waardeketen stimuleren, wat kan helpen bij het creëren van een meer circulaire en duurzame economie.

Als jouw bedrijf onderworpen is aan de UPV-regelgeving, biedt GaiaReFashioned retourlogistiek aan die kan worden aangepast aan individuele behoeften. Neem contact met ons op of bezoek ons tijdens de Circulaire Textiel dagen 5 & 6 Juni.